Skip links

Que é IPFS?: A revolución do almacenamento descentralizado na web

1,87 USD

7.87%

InterPlanetary File System ou comunmente coñecido como IPFS, é un protocolo e unha rede peer-to-peer deseñados para crear un método máis eficiente e descentralizado de almacenamento e acceso á información na web.

A diferenza da web tradicional baseada na localización, IPFS organiza os datos segundo o seu contido, asignándolle unha pegada dixital única chamada CID (Content ID). Isto significa que, en lugar de depender de servidores centralizados, a información distribúese por unha rede de nodos, o que permite un acceso máis rápido, resistencia á censura e unha maior eficiencia no almacenamento e recuperación de datos. En resumo, IPFS representa unha evolución cara a unha web máis descentralizada, onde a información se comparte de forma eficiente e resistente a través dunha rede global de usuarios.

como funciona ipfs

Como naceu o IPFS?

IPFS, o InterPlanetary File System, foi concibido por Juan Benet, emprendedor e informático, como unha solución para abordar as limitacións e retos asociados ao modelo tradicional de almacenamento e distribución de datos web.

Juan Benet fundou Protocol Labs en 2014 coa visión de construír protocolos de código aberto para mellorar a forma en que se almacena e comparte a información na era dixital. IPFS xurdiu como un dos proxectos emblemáticos de Protocol Labs.

A motivación detrás da creación de IPFS foi abordar problemas fundamentais na arquitectura web convencional. A web tradicional depende en gran medida dun modelo cliente-servidor, onde os datos se centralizan en servidores específicos. Isto pode levar a problemas como puntos únicos de falla, censura e unha dependencia significativa da infraestrutura centralizada.

Con IPFS, Juan Benet propuxo un enfoque radicalmente diferente: un sistema de ficheiros distribuído e descentralizado baseado na tecnoloxía blockchain e a idea do contido direccionable mediante un hash único (CID). Ao organizar a información deste xeito, IPFS buscou mellorar a eficiencia, a resistencia á censura e a velocidade de recuperación de datos en comparación cos métodos tradicionais.

Desde o seu inicio, IPFS evolucionou e gañou recoñecemento na comunidade tecnolóxica e blockchain como unha tecnoloxía prometedora para construír unha web máis resistente e descentralizada. O seu desenvolvemento continuado levouse a cabo coa contribución de desenvolvedores de todo o mundo, e o proxecto influíu en iniciativas relacionadas coa descentralización da web e a mellora da infraestrutura de almacenamento en liña.

Como funciona o IPFS?

IPFS (InterPlanetary File System) funciona mediante un enfoque descentralizado e baseado en nodos para almacenar e recuperar información. Aquí tes unha visión xeral de como funciona:

 1. Identificación do contido (CID):
  • Cada información en IPFS é identificada por un hash único chamado CID (Content ID). Este CID derívase do propio contido, o que significa que dous conxuntos de datos idénticos terán o mesmo CID, proporcionando un xeito eficiente de acceder e verificar a información.
 2. Distribución de contidos:
  • Cando un usuario engade un ficheiro a IPFS, o sistema divide o ficheiro en bloques máis pequenos.
  • Cada bloque está identificado co seu CID único.
  • Estes bloques distribúense pola rede IPFS a través dun proceso de enrutamento baseado en DHT (Distributed Hash Table), que conecta os nós baseados en CID.
 3. Nodos pares:
  • Os nós da rede IPFS poden actuar como clientes e servidores ao mesmo tempo. Cada nodo almacena algúns bloques de datos e pode solicitar os bloques que faltan doutros nodos.
 4. Recuperación de contido:
  • Cando un usuario quere acceder a un ficheiro, o CID do ficheiro úsase para localizar os nodos que almacenan os bloques correspondentes.
  • Os nodos recuperan os bloques e entréganllos ao usuario, permitindo a reconstrución do ficheiro orixinal.
 5. Caché e persistencia:
  • IPFS implementa un mecanismo de caché no que os nodos manteñen temporalmente os bloques aos que acceden na memoria (caché), o que mellora a eficiencia ao reducir a necesidade de recuperar repetidamente os mesmos bloques.
  • Ademais, os nodos poden escoller almacenar bloques específicos de forma persistente no disco para mellorar a dispoñibilidade a longo prazo.
 6. Descentralización e resistencia:
  • Dado que os datos distribúense en varios nodos da rede, IPFS é resistente á censura e aos fallos de puntos. Non hai un único punto de fallo e a rede pode recuperarse aínda que algúns nodos estean sen conexión.

como funciona ipfs

Casos de uso de IPFS

 1. Almacenamento e distribución de contidos descentralizados:
  • IPFS úsase para almacenar e distribuír contido de forma descentralizada. Os ficheiros divídense en bloques e distribúense pola rede IPFS, mellorando a resistencia e a dispoñibilidade do contido.
 2. Sitios web descentralizados (DWeb):
  • IPFS é ideal para construír sitios web descentralizados (DWeb) ao permitir que os ficheiros web sexan almacenados e servidos de forma distribuída. Isto reduce a dependencia dos servidores centralizados e mellora a resistencia á censura.
 3. Compartir e colaborar no contido:
  • IPFS facilita a colaboración e o intercambio de ficheiros entre usuarios. Dado que cada ficheiro ten un CID único, os usuarios poden acceder aos ficheiros compartidos sen depender dun servidor central.
 4. Aplicacións descentralizadas (DApps):
  • Os DApps poden usar IPFS para almacenar datos de forma descentralizada en lugar de depender de servidores centralizados. Isto contribúe á resistencia e á integridade dos datos en aplicacións descentralizadas.
 5. Almacenamento permanente de datos:
  • IPFS pódese usar para almacenar datos de forma permanente. Os ficheiros almacenados na rede IPFS distribúense entre nós, o que axuda a preservar a integridade e a accesibilidade dos datos ao longo do tempo.
 6. Xestión da versión de datos:
  • Dado que cada cambio nun ficheiro xera un novo CID, IPFS facilita a xestión das versións de datos. Os usuarios poden acceder e comprobar versións anteriores dos ficheiros de forma eficiente.
 7. Aplicacións en redes desconectadas ou con conectividade limitada:
  • IPFS é útil en ambientes onde a conectividade a Internet é limitada ou intermitente. Os nodos IPFS locais poden almacenar e servir contido, permitindo o acceso mesmo en condicións de rede adversas.
 8. Almacenamento de datos na Internet das cousas (IoT):
  • IPFS pódese usar para almacenar e distribuír datos xerados por dispositivos IoT de forma descentralizada, proporcionando unha maior eficiencia e resistencia.
 9. Ficheiros autenticados e non modificables:
  • Debido á natureza dos CID únicos e á estrutura descentralizada, IPFS pódese usar para crear sistemas de ficheiros autenticados e inmutables, onde se poida verificar de forma eficiente a integridade do ficheiro.

Proxectos Blockchain usando IPFS

 1. Filecoin:
  • Filecoin é un proxecto que usa IPFS para crear un mercado de almacenamento en nube descentralizado. Os usuarios poden vender e mercar espazo de almacenamento usando a criptomoeda FIL. IPFS actúa como o sistema subxacente para o almacenamento de datos.
 2. Enxame de Ethereum:
  • Ethereum Swarm forma parte do ecosistema Ethereum e céntrase en proporcionar almacenamento descentralizado para a cadea de bloques de Ethereum. Swarm usa IPFS como unha das súas opcións de almacenamento para permitir unha distribución eficiente de datos.
 3. Arweave:
  • Arweave é unha plataforma blockchain que usa IPFS para resolver o problema da persistencia de datos na web. Arweave almacena os datos de forma descentralizada na rede IPFS, garantindo a permanencia a longo prazo da información.
 4. Decentralandia:
  • Decentraland, un proxecto de realidade virtual baseado en Ethereum, usa IPFS para almacenar contido como imaxes e ficheiros 3D. Isto permite aos usuarios acceder e cargar contido directamente desde a rede IPFS.
 5. Aragón:
  • Aragón, unha plataforma para crear e xestionar organizacións descentralizadas (DAO), usa IPFS para almacenar documentos e ficheiros relacionados coas DAO. Isto garante a dispoñibilidade e resistencia da información asociada ás decisións tomadas na plataforma.

Vantaxes de IPFS en 2023:

 1. Descentralización:
  • IPFS ofrece un modelo de almacenamento e distribución de contido descentralizado, eliminando a dependencia de servidores centralizados e proporcionando unha maior resistencia e redundancia.
 2. Eficiencia da rede:
  • Ao usar o enrutamento baseado en DHT (Distributed Hash Table), IPFS pode facilitar a distribución eficiente do contido na rede, reducindo a latencia e mellorando a velocidade de acceso aos datos.
 3. Almacenamento permanente:
  • A estrutura IPFS, co seu sistema CID único e a súa descentralización, contribúe á permanencia dos datos no tempo, evitando problemas asociados á perda ou alteración non autorizada de datos.
 4. Resistencia á censura:
  • Debido á súa natureza distribuída, IPFS é resistente á censura xa que non existe un único punto de control. Isto pode ser beneficioso en ambientes onde a censura é unha preocupación.
 5. Integración con Blockchain:
  • IPFS intégrase ben con moitas cadeas de bloques e proxectos como Filecoin usan IPFS para xestionar o almacenamento de datos descentralizado.

Desvantaxes de IPFS en 2023:

 1. Adopción total:
  • Aínda que gañou tracción, IPFS aínda non foi amplamente adoptado en todos os recunchos da web. A adopción total podería levar tempo debido á necesidade de cambios na infraestrutura existente.
 2. Complexidade de uso:
  • Para usuarios non técnicos, IPFS pode parecer complexo en comparación coas solucións de almacenamento tradicionais. A adopción masiva pode depender de interfaces de usuario máis amigables.
 3. Consumo de recursos:
  • Executar un nodo IPFS pode consumir recursos importantes, especialmente en termos de almacenamento e ancho de banda. Isto podería ser un obstáculo para dispositivos con recursos limitados.
 4. Seguridade:
  • Aínda que IPFS ofrece resistencia á censura, a seguridade dos datos pode depender da implementación específica e da configuración do nodo. A falta de comprensión ou a configuración incorrecta pode supor riscos de seguridade.
 5. Retos de escalabilidade:
  • A medida que IPFS crece, poden xurdir retos de escalabilidade en termos de xestión de redes e recursos necesarios para manter a eficiencia.

Navegando cara a un futuro descentralizado con IPFS

Nun mundo dixital cada vez máis interconectado, a necesidade de sistemas de almacenamento e distribución eficientes, seguros e descentralizados faise fundamental. Neste contexto, IPFS xorde como unha tecnoloxía revolucionaria que non só promete cambiar a forma en que compartimos e accedemos á información na web, senón que tamén desafía os paradigmas tradicionais de almacenamento centralizado.

IPFS demostrou ser unha solución poderosa para a descentralización do almacenamento, que ofrece vantaxes clave como a resistencia á censura, a eficiencia da distribución de contidos e unha arquitectura única baseada en CID. Os proxectos innovadores, desde mercados descentralizados ata sistemas de almacenamento na nube, están adoptando IPFS para aproveitar as súas capacidades únicas e construír un ecosistema máis resistente.

Non obstante, o camiño cara á adopción masiva non está exento de desafíos. A complexidade percibida por algúns usuarios e os recursos necesarios para executar os nodos IPFS son factores que deben abordarse para que IPFS alcance o seu máximo potencial. A educación e a creación de interfaces de usuario máis amigables poderían allanar o camiño para unha adopción máis xeneralizada.

En 2023, IPFS non só é unha tecnoloxía prometedora, senón un compoñente clave na evolución cara a unha internet máis descentralizada e resistente. A súa capacidade para transformar a forma en que almacenamos e compartimos datos é innegable, e a medida que máis proxectos os integran nos seus sistemas, é plausible esperar un futuro onde a descentralización sexa a norma e non a excepción.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?