Skip links

Servizos de Asesoría Xurídica Blockchain en España

A regulación da tokenización en España: o papel da CNMV

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), como regulador do mercado de valores en España, xoga un papel fundamental na supervisión e regulación das Ofertas de Tokens de Valores (STO) e outros proxectos de tokenización.

  • Cumprimento normativo: todos os proxectos de tokenización deben cumprir coa normativa vixente, incluíndo as leis de protección dos investidores, contra o branqueo de capitais (AML) e contra o financiamento do terrorismo (CFT).
  • Rexistro e Autorización: os emisores de STO deberán rexistrarse na CNMV e obter as autorizacións necesarias antes de poñer en marcha os seus proxectos ao público.
  • Transparencia: é necesaria a divulgación completa da información sobre o proxecto, incluídos os riscos, o modelo de negocio, os dereitos concedidos polos tokens e detalles sobre a custodia e xestión dos activos subxacentes.
Servicios legales blockchain en España Empresas

Aspectos legais a ter en conta
para proxectos blockchain en España

Prevención do branqueo de capitais (AML) e KYC

As operacións de activos criptográficos deben implementar sólidos procedementos Coñece o teu cliente (KYC) e cumprir as leis contra o branqueo de cartos.

GDPR e Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais

A xestión dos datos persoais dentro das aplicacións blockchain debe cumprir o Regulamento Xeral de Protección de Datos (GDPR) da UE e a lexislación española correspondente.

Legalidade e Execución

Aínda que os contratos intelixentes permiten a automatización de acordos na cadea de bloques, a súa validez e execución legal deben estar aliñadas coa lexislación contractual española.

Os nosos servizos legais en Blockchain

tokenizacion espana empresas servicios

Asesoramento integral sobre a regulación de criptoactivos

Ofrecemos orientación experta sobre o marco normativo aplicable aos criptoactivos en España, incluíndo a clasificación dos tokens, o cumprimento da normativa da CNMV e do Banco de España e orientación sobre a emisión de tokens non considerados valores.

layers

Estratexias de cumprimento para STO e DeFi

Ofrecemos asesoramento especializado na estruturación xurídica de proxectos de Ofertas de Tokens de Seguridade (STO) e de Finanzas Descentralizadas (DeFi), garantindo o cumprimento das leis financeiras españolas e da Unión Europea, incluída a normativa de oferta de valores públicos.

support 1

Protección de datos e privacidade

Axudamos na implantación de políticas de protección de datos e privacidade que cumpran co GDPR e a lexislación española, imprescindibles para proxectos que xestionan datos persoais dentro da cadea de bloques.

Servicios asesoramiento Blockchain empresas

Que é un STO?

Unha oferta de fichas de seguridade (STO) é unha forma de captación de fondos que utiliza activos dixitais que representan dereitos reais sobre activos financeiros, como bens inmobles ou accións en empresas, regulados polas leis financeiras. As STO difieren das ofertas iniciais de moedas (ICO) en que os tokens emitidos están respaldados por activos tanxibles e cumpren estrictamente os requisitos regulamentarios.

O regulamento da CNMV ofrece un marco de seguridade tanto para os emisores de tokens como para os investidores, fomentando a confianza no mercado de tokenización en España. A supervisión da CNMV garante que só cheguen ao mercado proxectos sólidos e transparentes, protexendo así aos investidores de fraudes e malas prácticas.

Preguntas frecuentes Regulación e tokenización de Blockchain en España

Si, é completamente legal investir e operar con criptomoedas en España. Non obstante, é importante ter en conta que estas operacións están suxeitas á normativa vixente en materia de prevención do branqueo de capitais (AML) e deben cumprir coas obrigas fiscais correspondentes. O noso equipo pode aconsellarte para garantir que as túas operacións de criptomoeda se realicen de forma segura e de acordo coa lei.
Dependendo da natureza do seu proxecto blockchain ou STO, pode ter que rexistralo na CNMV, especialmente se os tokens emitidos son considerados valores financeiros. Podemos axudarche a determinar se o teu proxecto require rexistro e, se é así, guiámosche no proceso de cumprimento e entrega da documentación necesaria.
O cumprimento do GDPR é fundamental para proxectos que procesan datos persoais dentro da UE. Isto inclúe a implementación de medidas técnicas e organizativas para protexer os datos, garantir a transparencia no tratamento dos datos e proporcionar aos usuarios dereitos sobre os seus datos. Ofrecemos consellos específicos para integrar estas prácticas de privacidade no seu proxecto blockchain desde a súa concepción.
Protexer a propiedade intelectual (IP) do teu proxecto é esencial para manter a túa vantaxe competitiva. Isto pode incluír o rexistro de marcas comerciais, patentes de tecnoloxías innovadoras e dereitos de autor de software e contido dixital. O noso equipo pode asesorarte sobre a mellor estratexia de IP para o teu proxecto, axudándote a identificar e rexistrar os teus activos de IP relevantes.

Últimas publicacións sobre tecnoloxía blockchain

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?