Skip links

Oráculos en Blockchain: que son e como funcionan?

1,87 USD

7.87%

Os oráculos na cadea de bloques son, en certo modo, os heroes sen límite da tecnoloxía descentralizada. Estes sistemas únicos actúan como intermediarios. conectando o mundo dixital descentralizado e os contratos intelixentes con datos do mundo real. Neste artigo exploraremos como funcionan, os seus distintos tipos e como están transformando sectores enteiros a través de exemplos prácticos, prestando especial atención a iniciativas punteiras como ChainLink .

Como funcionan Oracles en Blockchain

Para comprender a importancia dos oráculos na cadea de bloques , primeiro debemos considerar as limitacións dos contratos intelixentes. Aínda que os contratos intelixentes son programas moi útiles e innovadores que operan na cadea de bloques, a súa capacidade de acceder á información fóra da súa rede é inexistente. Esta limitación non é un erro, senón unha característica de deseño para garantir a seguridade e a inmutabilidade da cadea de bloques . Non obstante, para que un contrato intelixente interactúe eficazmente co mundo exterior, necesita unha fonte fiable de información externa. Aquí é onde entran os oráculos, que proporcionan datos esenciais para que os contratos intelixentes tomen decisións informadas e executen accións baseadas en condicións do mundo real.

Oracles actúan como intermediarios de datos que verifican e transmiten información externa á cadea de bloques. Este proceso normalmente implica recoller datos de varias fontes, verificalos para garantir a precisión e fiabilidade e, finalmente, entregar esta información aos contratos intelixentes. Este fluxo de información é crucial para moitas aplicacións blockchain, desde transaccións financeiras ata a execución automatizada de acordos en sectores como seguros, loxística e moito máis.

Importancia dos oráculos na cadea de bloques

A inclusión de oráculos amplía moito o abano de posibles aplicacións para blockchain e contratos intelixentes. Desde seguros e finanzas ata a xestión da cadea de subministración e os xogos, os oráculos permiten que os contratos intelixentes interactúen e respondan a unha variedade de situacións e condicións do mundo real. Isto non só aumenta a relevancia da cadea de bloques en diferentes industrias, senón que tamén abre a porta a novas innovacións e modelos de negocio.

Dado que os contratos intelixentes executan accións en función da información recibida, a calidade dos datos proporcionados polos oráculos é de suma importancia. Un oráculo fiable e ben deseñado garante que os contratos intelixentes funcionen como se espera, evitando erros e manipulacións que poidan ter consecuencias importantes.

oraculos chainlink que son definicion

Tipos e clasificación de oráculos

Os oráculos na cadea de bloques pódense clasificar de varias maneiras, dependendo da súa natureza e funcionamento. Algunhas das clasificacións máis comúns inclúen:

Oráculos centralizados vs. Descentralizado

Oráculos centralizados : operan baixo o control dunha única entidade. Estes oráculos son máis sinxelos de implementar, pero presentan un risco importante: se a fonte está corrompida ou falla, toda a información proporcionada ao contrato intelixente pode ser incorrecta ou maliciosa. A pesar destes riscos, a súa sinxeleza fainos atractivos para determinados usos nos que a confianza no provedor de datos é alta.

Oráculos descentralizados : estes oráculos eliminan o risco de ter un único punto de falla ao obter datos de varias fontes. Ao distribuír a responsabilidade da recollida e verificación de datos, increméntase a fiabilidade e redúcese a posibilidade de manipulación. Os oráculos descentralizados son esenciais en aplicacións nas que a seguridade e a precisión dos datos son fundamentais.

Oráculos de hardware vs. Software

Oráculos de hardware : están deseñados para interactuar co mundo físico. Usan sensores e outros dispositivos IoT para recoller datos do medio, como a temperatura, a humidade ou mesmo o movemento físico. Estes datos úsanse en contratos intelixentes que requiren información precisa do mundo real, como en aplicacións de loxística da cadea de frío ou de seguimento de activos.

Oráculos de software : estes oráculos céntranse na recollida de datos dixitais. Extraen información de fontes en liña, bases de datos e outros recursos dixitais. Son fundamentais para contratos intelixentes que dependen dos datos do mercado, como os prezos das accións ou da criptomoneda, os resultados de eventos deportivos ou os indicadores económicos.

Entrada Oracles vs. Saír

Oráculos de entrada : a súa función principal é informar os contratos intelixentes sobre eventos do mundo real. Por exemplo, poden proporcionar información sobre o resultado dun evento deportivo, os cambios nos prezos das accións ou mesmo as actualizacións do tempo. Son vitais para que os contratos intelixentes executen accións baseadas en condicións externas.

Oráculos de saída : aínda que son menos comúns, estes oráculos envían información desde a cadea de bloques ao mundo exterior. Isto pode incluír notificacións push despois de que se cumpran determinadas condicións do contrato intelixente, como un pago automático que activa unha alerta para o beneficiario no mundo real.

Oráculos de consenso

Estes oráculos non dependen dunha única fonte de información, senón que utilizan un mecanismo de consenso para validar e verificar a información. Recollen datos de múltiples fontes e usan algoritmos para determinar a veracidade da información antes de transmitila á cadea de bloques. Isto fai que sexan particularmente robustos contra a manipulación e os erros dun só fonte.

Casos de uso e exemplos de oráculos en Blockchain

Finanzas Descentralizadas (DeFi)

Un dos usos máis comúns dos oráculos na cadea de bloques está no sector de Finanzas Descentralizadas (DeFi) . Oracles proporciona datos en tempo real sobre prezos de criptomonedas, tipos de interese e outros indicadores económicos cruciais. Esta información é esencial para funcións como a liquidación de préstamos, a emisión de stablecoin e o funcionamento de plataformas de cambio descentralizadas. Proxectos como ChainLink foron fundamentais neste sector, proporcionando fontes de prezos fiables e seguras que son utilizadas por un gran número de protocolos DeFi, falaremos deste proxecto máis adiante.

Seguros e Smart Contracts

No sector dos seguros, os oráculos xogan un papel crucial ao proporcionar datos verificados que poden desencadear a execución automática dun contrato intelixente. Por exemplo, no caso do seguro de colleita, un oráculo pode proporcionar datos meteorolóxicos que determinan se se cumpriron as condicións para unha reclamación, como unha seca prolongada ou unha inundación. Isto automatiza e axiliza o proceso de reclamación e pagamento, reducindo a necesidade de intermediarios e aumentando a eficiencia e a transparencia.

Loxística e cadea de subministración

Os oráculos da cadea de bloques teñen un potencial significativo na loxística e na xestión da cadea de subministración. Poden proporcionar información en tempo real sobre o estado e localización dos bens, facilitando así a verificación da autenticidade e o cumprimento dos estándares de calidade. Por exemplo, na cadea de abastecemento de alimentos, pódense usar oráculos para controlar as temperaturas durante o transporte, garantindo que os produtos perecedoiros se manteñan en condicións óptimas.

Xogos e apostas

No mundo dos xogos e apostas, os oráculos ofrecen un xeito transparente e xusto de xerar e verificar resultados aleatorios ou eventos externos. Isto é crucial para garantir a xustiza e evitar a manipulación en xogos e plataformas de apostas baseados en blockchain. Oracles pode proporcionar datos sobre resultados deportivos, loterías ou mesmo xerar números aleatorios para xogos en liña, todo de forma verificable e segura.

Como funciona ChainLink: un Oracle Descentralizado líder

Resposta Chainlink - Global Education Coalition

ChainLink é un proxecto de oráculo descentralizado que xoga un papel crucial na conexión de contratos intelixentes con datos e eventos do mundo real. A súa importancia reside na súa capacidade para proporcionar información fiable e segura aos contratos intelixentes en varias cadeas de bloques, o que é esencial para o funcionamento efectivo e a fiabilidade de moitas aplicacións descentralizadas (dApps). A clave de ChainLink é a súa arquitectura descentralizada. A diferenza dos oráculos centralizados que dependen dunha única fonte de datos, ChainLink recolle información dunha rede de nodos independentes. Esta descentralización axuda a garantir que os datos non sufran manipulación ou fallo dun único punto.

Para determinar a validez dos datos, ChainLink usa un mecanismo de consenso entre os seus nodos. En lugar de confiar nunha única entrada, varios nodos validan a mesma información. Isto garante que os datos que chegan ao contrato intelixente sexan o resultado dun consenso, o que reduce significativamente as posibilidades de información incorrecta ou manipulada.

Os nodos da rede ChainLink son operados por provedores de datos, que poden ser persoas ou entidades. Estes nodos son os encargados de recoller e validar a información do mundo real e despois transmitila á cadea de bloques. Para garantir a fiabilidade, os nós incentivan financeiramente (a través de tokens LINK) para proporcionar datos precisos e oportunos.

O proceso operativo de ChainLink implica varios pasos:

  1. Solicitude de datos : un contrato intelixente nunha cadea de bloques require datos do mundo real e envía unha solicitude a ChainLink.
  2. Contrato de acordo de nivel de servizo (SLA) : créase un contrato de SLA que especifica os requisitos de datos, incluíndo detalles como o tipo de datos, as fontes e o nivel de confianza necesario.
  3. Selección de nodos : a rede ChainLink selecciona un grupo de nodos de oráculo de confianza para recoller os datos solicitados. Esta selección pódese basear na reputación, as capacidades técnicas e o historial de rendemento dos nodos.
  4. Recollida e agregación de datos : os nodos seleccionados recollen os datos solicitados das fontes externas. Estes datos son agregados e procesados ​​para formar unha única resposta.
  5. Entrega de datos ao contrato intelixente : os datos procesados ​​envíanse de volta ao contrato intelixente na cadea de bloques. Este proceso realízase de forma segura e verificable.
  6. Recompensas e penalizacións : os nodos de Oracle son recompensados ​​con tokens LINK polo seu traballo de recollida e transmisión de datos. Así mesmo, poden ser sancionados por facilitar datos falsos ou inexactos, garantindo un alto nivel de integridade e fiabilidade.

Outros proxectos destacados no espazo do oráculo inclúen Band Protocol, que ofrece unha infraestrutura de oráculo descentralizada que facilita a transferencia de datos entre blockchains e o mundo real, e Provable Things, que se centra en proporcionar datos e informática segura para contratos.

chainlink que es proyecto

Retos e futuro dos oráculos en Blockchain

A pesar dos avances, a seguridade segue sendo un reto importante para os oráculos en blockchain. A dependencia de fontes externas presenta un risco de manipulación de datos ou erros. Os ataques dirixidos a oráculos, coñecidos como ataques de manipulación de oráculos, poden levar a decisións incorrectas dos contratos intelixentes, con consecuencias potencialmente graves.

O futuro dos oráculos na cadea de bloques apunta cara a unha maior descentralización e mecanismos de seguridade máis robustos. Espérase unha evolución na forma en que se recollen, verifican e transmiten os datos, centrándose en minimizar a confianza en calquera entidade individual e reforzar a resistencia ás manipulacións.

A medida que o ecosistema da cadea de bloques se expande, os oráculos terán que adaptarse para servir a varias cadeas de bloques e permitir a interoperabilidade entre cadeas. Isto inclúe non só a transferencia de datos entre diferentes cadeas de bloques, senón tamén a capacidade de operar de forma eficiente nun ambiente multicadea.

Os oráculos na cadea de bloques están nunha etapa emocionante de desenvolvemento e crecemento. A pesar dos retos, o futuro promete avances significativos en seguridade, descentralización e funcionalidade. Estes avances abrirán novas vías para a integración da tecnoloxía blockchain en sectores e aplicacións aínda inexplorados, ampliando aínda máis o impacto desta tecnoloxía disruptiva.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?