Skip links

Proba de participación vs proba de traballo

1,87 USD

7.87%

Se estás comezando no mundo criptográfico, seguramente escoitaches dous conceptos fundamentais: Proof of Work (PoW) e Proof of Stake (PoS). Estes termos anglosaxóns (Proof of Work ou Proof of Stake en español) son os 2 mecanismos de consenso fundamentais que apoian a seguridade e integridade das criptomoedas e das redes descentralizadas. Neste artigo, exploraremos a fondo as diferenzas entre a proba de traballo e a proba de participación, desglosando as súas diferenzas, vantaxes e inconvenientes. A medida que a industria da cadea de bloques evoluciona rapidamente, comprender estes termos faise crucial tanto para os entusiastas como para os investimentos.

Que é un protocolo de consenso e por que é necesario na Blockchain?

Antes de entrar nas diferenzas entre Proof of Work (PoW) e Proof of Stake (PoS), é fundamental comprender o concepto subxacente que une estas dúas tecnoloxías: o protocolo de consenso. No mundo da criptomoeda e da tecnoloxía blockchain, un protocolo de consenso de bloques é o conxunto de regras e procedementos que guían como os nodos dunha rede descentralizada chegan a un acordo sobre o estado actual do libro maior ou blockchain.

En termos sinxelos, poderiamos equiparar o protocolo de consenso nunha rede blockchain coas regras do xogo nun torneo deportivo. Imaxina que cada participante do torneo representa un nodo na rede blockchain, e o obxectivo é chegar a un consenso sobre cal é a versión correcta e actualizada do historial de transaccións. Estes protocolos de consenso son como o árbitro do xogo, establecendo regras e métodos claros para garantir que todos os participantes estean de acordo nunha verdade compartida. Sen un protocolo de consenso robusto, as redes blockchain non poderían funcionar de forma fiable e segura.

Descubrindo a proba de traballo ou o protocolo de proba de traballo (PoW)

Dentro do ecosistema criptográfico, o Proof of Work Protocol, ou Proof of Work (PoW), destaca como o sólido protocolo que apoiou algunhas das moedas dixitais máis influentes, entre as que brilla o pioneiro Bitcoin. No seu núcleo, Proof of Work é un enxeñoso mecanismo de consenso que transforma a resolución de problemas matemáticos complexos nunha poderosa ferramenta para validar transaccións na cadea de bloques. Neste ballet dixital, os mineiros compiten por ser os primeiros en resolver estes crebacabezas criptográficos, demostrando así a súa dedicación e contribución ao mantemento da rede descentralizada.

Como funciona a proba de traballo?

Proof of Work (PoW) é un protocolo de consenso fundamental na cadea de bloques que utiliza a criptografía e a resolución de problemas complexos para protexer e validar as transaccións. Neste proceso, a rede presenta problemas criptográficos desafiantes e os mineiros compiten por ser os primeiros en resolvelos. Este proceso de “proba de traballo” require unha potencia computacional intensa, o que garante que os participantes fagan un esforzo significativo. A solución atopada polo mineiro demostra o seu traballo e, cando o verifica a rede, concédelle o dereito a engadir un novo bloque á cadea de bloques. Ademais de garantir a integridade das transaccións, PoW fomenta a descentralización e distribución de novas moedas.

Imaxina unha competición matemática onde cada participante (mineiro) recibe un puzzle único e complexo. Este crebacabezas, deseñado usando funcións hash, require unha cantidade significativa de potencia de cálculo para resolver. Os mineiros compiten por ser os primeiros en atopar a solución correcta. Esta competición non só garante que o proceso de validación sexa un reto, senón que tamén introduce un elemento de aleatoriedade que impide que un só participante controle o proceso de forma consistente. Unha vez que un mineiro resolve o crebacabezas e demostra que fixo un traballo substancial, concédeselle o privilexio de engadir un novo bloque á cadea de bloques, contribuíndo así á seguridade e descentralización da rede.

A pesar da súa eficacia, este enfoque non está exento de críticas, especialmente no que se refire ao consumo de enerxía. Este aspecto explorarase en profundidade a medida que desvelemos as complexidades e os desafíos asociados á proba de traballo.

como funciona proof of work

Vantaxes da proba de traballo

O Protocolo Proof of Work foi un piar na construción e seguridade das redes blockchain, con varias vantaxes notables que contribuíron ao seu protagonismo e lonxevidade. A continuación, desglosamos estas vantaxes en detalle:

Seguridade comprobada:

 • Resistencia criptográfica: PoW usa funcións hash criptográficas, facendo que as transaccións sexan inalterables e resistentes á manipulación. A complexidade dos crebacabezas criptográficos engade unha capa adicional de seguridade.
 • Protección contra ataques do 51%: a estrutura PoW dificulta moito a realización dun ataque do 51%, onde un actor malintencionado controlaría máis da metade da potencia informática da rede.

Distribución descentralizada:

 • Minería descentralizada: PoW permite unha distribución descentralizada da actividade mineira. A diferenza dalgúns protocolos alternativos, onde as decisións poden centralizarse en mans duns poucos, PoW fomenta a participación de diversos actores.
 • Evitar a concentración de moedas: a minería como proceso para engadir novos bloques introduce unha forma de distribución de moedas, evitando a concentración excesiva de riqueza nun número reducido de participantes.

Sistema de incentivos:

 • Recompensas de minería: os mineiros, ao resolver crebacabezas e validar bloques, son recompensados ​​con novas criptomoedas e taxas de transacción. Este incentivo económico motiva a participación e contribúe ao mantemento e seguridade da rede.
 • Competencia xusta: a competencia aberta na minería garante que ningún actor teña unha vantaxe inxusta á hora de obter recompensas, xa que todos están suxeitos ás mesmas regras para resolver crebacabezas.

Resistencia á censura:

 • Igualdade de oportunidades: PoW ofrece igualdade de oportunidades para participar na validación de transaccións. Calquera entidade cos recursos computacionais necesarios pode unirse á rede, promovendo a inclusión e evitando a censura.
 • Participación aberta: a participación aberta e a falta de requisitos discriminatorios fan que o PoW sexa accesible a unha ampla gama de participantes, promovendo a diversidade e a resistencia aos intentos de censura.

Desvantaxes da proba de traballo

Aínda que Proof of Work (PoW) demostrou ser robusto e fiable, non está exento de inconvenientes. A continuación, exploramos en detalle algúns dos retos asociados a este protocolo de consenso:

Alto consumo de enerxía:

 • Desafío ambiental: a principal crítica de PoW é o seu alto consumo de enerxía. A competencia entre mineiros para resolver complexos crebacabezas criptográficos require unha gran cantidade de potencia informática, o que ten un impacto ambiental significativo. Cómpre sinalar que o mix enerxético aumenta cada vez máis a favor da contribución do uso de enerxías renovables para a minería no caso de Bitcoin.
 • Sostibilidade cuestionada: o uso intensivo da enerxía levou a debates sobre a sustentabilidade do PoW, especialmente cando se compara con enfoques máis eficientes enerxéticamente.

Centralización na minería:

 • Dominio dos grandes pools: a medida que se intensifica a competencia na minería, a centralización xurdiu en grandes pools mineiros, onde un pequeno número de participantes controla unha proporción significativa da potencia informática da rede. Isto podería ameazar a descentralización que PoW pretende manter.
 • Risco de colusión: a concentración de poder en grandes piscinas tamén supón o risco de colusión, onde estes actores poderían coordinar esforzos para influír na rede, aínda que isto vai en contra dos intereses individuais.

Concurso de recursos computacionais:

 • Desigualdade de acceso: a minería PoW require hardware especializado e consome grandes cantidades de electricidade, o que pode excluír a persoas ou comunidades con recursos limitados. Isto podería levar á centralización en rexións con enerxía máis barata e acceso a hardware especializado.
 • Dificultade de participación: a crecente complexidade dos problemas criptográficos dificulta cada vez máis a minería, desalentando a participación dos pequenos mineiros e favorecendo a aqueles con recursos considerables.

Risco de ataques do 51 %:

 • Posibilidade teórica: aínda que extremadamente difícil, a posibilidade teórica dun ataque do 51% persiste nos sistemas PoW. Se un actor malicioso controla máis do 50 % da potencia informática da rede, teoricamente podería manipular transaccións ou realizar outros actos prexudiciais.
 • Concentración de recursos: a posibilidade dun ataque do 51% destaca a importancia de manter unha distribución ampla e equitativa da minería para evitar a concentración de recursos.

Retos de escalabilidade:

 • Rendemento relativo: a medida que a rede crece, o rendemento relativo de PoW pode diminuír. O aumento do número de transaccións e participantes pode afectar á velocidade e á eficiencia do protocolo.
 • Custos de transacción variables: en épocas de gran demanda, os custos de transacción poden aumentar debido á competencia entre os mineiros para incluír transaccións en bloques.

mineria bitcoin renovable mix energetico

Proba de participación (PoS): unha revolución no consenso da cadea de bloques

Proof of Stake (PoS) xorde como unha alternativa innovadora ao protocolo de consenso PoW, introducindo un enfoque radicalmente diferente para validar as transaccións nas redes blockchain. En lugar de depender do poder computacional e da intensa competencia dos mineiros, PoS atribúe o dereito de validar bloques en función da participación do usuario na moeda criptográfica en cuestión.

Como funciona o Proof of Stake?

Proof of Stake (PoS) marca un cambio significativo na forma en que as criptomoedas validan as transaccións e manteñen as súas redes. A diferenza de PoW , que depende da competencia para poder computar entre mineiros, PoS concede o dereito de validar bloques e engadilos á cadea de bloques en función da propiedade dos participantes e do bloqueo da criptomoeda.

No PoS, os participantes, chamados validadores, deben “estacar” ou bloquear unha cantidade específica da criptomoeda nativa da rede. Estes validadores son seleccionados para propoñer e validar bloques de forma determinista ou probabilística, e a probabilidade de selección está directamente ligada ao número de criptomoedas que bloquearon. A participación dos participantes actúa como a súa “participación” no sistema e serve como garantía. Se un validador actúa de forma maliciosa, como tentar duplicar o gasto, pode enfrontarse a sancións, incluíndo a perda parcial ou total da súa participación. Este mecanismo de penalización actúa como un forte incentivo para que os validadores actúen con honestidade e en beneficio da rede.

A diferenza de PoW, PoS ofrece unha notable eficiencia enerxética ao eliminar a necesidade de cálculos intensivos en recursos para resolver problemas criptográficos. A selección dos validadores baséase na cantidade de criptomoeda que posúen, o que reduce significativamente o impacto ambiental asociado á minería. Os validadores exitosos reciben recompensas en forma de taxas de transacción e, nalgúns casos, novas criptomoedas creadas durante o proceso de validación. Este sistema de incentivos financeiros motiva aos participantes a contribuír activamente á seguridade e ao mantemento da rede. Ademais, PoS ofrece unha maior escalabilidade ao eliminar a necesidade de computacións intensivas para competir pola validación. O proceso de selección de validadores pode ser máis eficiente, permitindo unha maior participación e contribuíndo a unha rede máis descentralizada.

proof of stake como funciona

Vantaxes da proba de participación

O protocolo de consenso Proof of Stake (PoS) presenta varias vantaxes que impulsaron a súa crecente adopción e consideración no espazo da criptomoeda. Abaixo amósanse as principais vantaxes do PoS:

Eficiencia enerxética:

 • Redución do consumo de enerxía: PoS elimina a necesidade de cálculos intensivos en recursos, en contraste co PoW. Ao basearse no número de criptomoedas en poder de computación, o PoS é considerablemente máis eficiente enerxéticamente, abordando as críticas sobre a sustentabilidade de PoW.
 • Menor impacto ambiental: a eficiencia enerxética do PoS sitúao como unha opción máis sostible e respectuosa co medio ambiente, respondendo ás preocupacións sobre o consumo masivo de enerxía asociado á minería de criptomoedas.

Incentivos económicos e participación activa:

 • Estacamento baseado na propiedade: a validación en PoS baséase na cantidade de criptomoedas bloqueadas como garantía. Esta participación anima aos posuidores de criptomoedas a ser parte activa da rede e contribuír á súa seguridade e mantemento.
 • Recompensas para validadores: os validadores son recompensados ​​con taxas de transacción e, nalgúns casos, novas criptomoedas. Este sistema de incentivos económicos motiva aos participantes a actuar con honestidade e en beneficio da rede.

Descentralización e resistencia aos ataques:

 • Menor risco de ataques do 51 %: a natureza do PoS reduce significativamente o risco de ataques do 51 %, xa que a cantidade de criptomoeda necesaria para comprometer a rede é prohibitiva.
 • Promover a descentralización: ao confiar na propiedade da criptomoneda en lugar do poder de procesamento, PoS fomenta unha distribución máis equitativa da validación, contribuíndo á descentralización da rede.

Maior escalabilidade:

 • Proceso de selección eficiente: PoS elimina a necesidade de competir pola validación mediante cálculos complexos, o que permite un proceso de selección de validadores máis eficiente e escalable.
 • Maior participación: a eficiencia do proceso de selección facilita unha maior participación dos titulares de criptomoedas, contribuíndo a unha rede máis robusta e descentralizada.

Desvantaxes da proba de participación (PoS): desafíos e consideracións críticas

Aínda que a Proof of Stake (PoS) ten numerosas vantaxes, non está exenta de desvantaxes e desafíos. As principais limitacións asociadas a este protocolo de consenso explóranse aquí:

Risco de concentración de riqueza:

 • Acumulación continua: PoS asigna o dereito de validar bloques en función da cantidade de criptomoeda que posúe. Isto podería levar a unha maior concentración da riqueza ao longo do tempo, xa que aqueles con máis activos teñen máis probabilidades de ser seleccionados como validadores.
 • Desafío da desigualdade: a aposta baseada na posesión podería contribuír á consolidación do poder económico en mans duns poucos, erosionando potencialmente a descentralización que PoS intenta manter.

Risco de sancións inxustas:

 • Potencial de sancións inxustas: aínda que as sancións son un mecanismo disuasorio, pode haber situacións nas que os validadores se enfronten a sancións inxustas debido a condicións impredicibles da rede ou malentendidos.
 • Incentivos para abandonar a rede: a posibilidade de perder activos como consecuencia de sancións podería incentivar a algúns participantes a abandonar a rede en lugar de afrontar riscos potenciais.

Desafíos na transición:

 • Complexidade nas migracións: a transición dunha rede baseada en Proof of Work a PoS ou mesmo entre diferentes variantes de PoS pode ser complexa. A planificación e a execución deste tipo de migracións poden presentar desafíos e requirir un amplo consenso dentro da comunidade.
 • Impacto na confianza: as transicións mal xestionadas poden afectar á confianza da comunidade e á percepción da estabilidade da rede.

Diferenzas clave entre a proba de participación (PoS) e a proba de traballo (PoW) no contexto da cadea de bloques

proof of work vs proof of stake diferencias

Despois de analizar cada un dos protocolos resumiremos ambas tecnoloxías en cada punto. Así mesmo, se estás interesado en iniciar un proxecto blockchain, debes ter claro que a elección entre Proof of Stake (PoS) e Proof of Work (PoW) representa un elemento crucial á hora de deseñar e lanzar un proxecto Web3. Ambos os protocolos de consenso presentan diferenzas fundamentais que afectan á seguridade, á eficiencia e á funcionalidade dunha rede. A continuación, exploramos estas diferenzas e destacamos como cada unha delas pode ser máis adecuada dependendo dos obxectivos específicos dun proxecto.

Método de consenso:

 • PoW: utiliza unha competencia intensiva de potencia informática para validar transaccións e crear novos bloques na cadea de bloques. Os mineiros resolven problemas criptográficos complexos para gañar o dereito a engadir bloques.
 • PoS: atribúe o dereito a validar bloques en función da cantidade de criptomoedas que os participantes posúen e bloquean como garantía. A selección dos validadores realízase en función da participación, non da capacidade de cálculo.

Eficiencia enerxética:

 • PoW: consume grandes cantidades de enerxía debido á necesidade de realizar cálculos criptográficos intensivos para competir pola validación.
 • PoS: é inherentemente máis eficiente enerxéticamente xa que elimina a necesidade de competir a través da potencia computacional e basea a validación na propiedade da criptomoeda.

Seguridade e resistencia aos ataques:

 • PoW: demostrou ser resistente ao longo do tempo, especialmente en redes como Bitcoin. A intensa competencia e o alto custo de atacar a rede disuaden aos actores malintencionados.
 • PoS: reduce o risco de ataques nun 51%, pero a seguridade depende da cantidade de criptomoedas en xogo. A sanción por mal comportamento actúa como un elemento disuasorio adicional.

Sistema de incentivos:

 • PoW: os mineiros son recompensados ​​con novas criptomoedas e taxas de transacción. Este sistema fomenta a competición e a participación activa.
 • PoS: os validadores son recompensados ​​con taxas de transacción e, nalgúns casos, novas criptomoedas. Fomenta a propiedade a longo prazo e as contribucións honestas.

Gobernanza e flexibilidade:

 • PoW: cambiar o protocolo PoW pode ser un reto e pode requirir unha bifurcación dura. O goberno adoita facerse fóra do protocolo.
 • PoS: o goberno pódese integrar máis no protocolo, permitindo actualizacións máis fluidas e decisións descentralizadas.

En definitiva, a elección entre PoW e PoS dependerá dos obxectivos específicos do proxecto e de consideracións como a sustentabilidade, a descentralización desexada e a accesibilidade para os participantes. Algúns proxectos poden optar por combinar elementos de ambos os protocolos para aproveitar os puntos fortes de cada un.

 

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?