Skip links

Empresa de desenvolvemento de blockchain en Toledo

Somos unha empresa especializada en solucións, asesoramento e implementación de tecnoloxía blockchain.

Empresa de desarrollo blockchain en Toledo
ethereum auditorias audits
bnb chain audits smart contracts
polygon smart contracts audit 1
solana smart contracts audit
polkadot build smart contract
¿Qué es Web3 en valencia?

Desenvolvemos o teu proxecto Blockchain personalizado en Toledo

Estamos especializados no desenvolvemento de solucións blockchain, ofrecendo servizos como a creación de contratos intelixentes personalizados, deseño e implementación de blockchain privadas, integración de aplicacións descentralizadas (DApps) e auditorías de seguridade blockchain. Centrámonos en aplicar esta tecnoloxía para optimizar procesos, aumentar a transparencia e mellorar a seguridade dos datos en diversos sectores.

Consultoría previa ao desenvolvemento de Blockchain

O noso equipo de expertos en blockchain avaliará a viabilidade, identificará os requisitos e definirá a estratexia adecuada para o seu proxecto. Durante esta fase, exploraremos varios aspectos como o caso de uso, a selección da plataforma blockchain máis adecuada, a arquitectura do sistema, os requisitos de seguridade e privacidade, así como as consideracións legais e regulamentarias relevantes. A través do noso servizo de consultoría axudámosche a comprender plenamente o potencial da tecnoloxía blockchain, evitando riscos e planificando un camiño claro para a implantación exitosa do teu proxecto.

Blockchain Developers

Que servizos Blockchain ofrecemos en Toledo?

Consultoría e asesoramento

Consultoría e asesoramento

A través dos nosos servizos de consultoría asesorarémosche sobre a tecnoloxía Blockchain e como aplicala na túa empresa/proxecto para optimizar procesos ou impulsar o teu modelo de negocio.

Desenvolvemento de pila completa

Desenvolvemento de pila completa

O noso equipo especializado tanto en front-end como en back-end poderá desenvolver plataformas avanzadas para o teu proxecto (dapps), en tecnoloxías como React.js, Next.js, Node.js, etc.

Desenvolvemento de Blockchain e Smart Contracts

Desenvolvemento de Blockchain e Smart Contracts

Desenvolveremos e integraremos Smart Contracts segundo as túas necesidades. Estes contratos serán implantados, probados e auditados para garantir a súa seguridade.

Horario de Contratos intelixentes en EVM con Solidity

O noso proceso de desenvolvemento de contratos intelixentes para a Máquina Virtual Ethereum (EVM) comeza cunha fase de deseño na que definimos as funcionalidades e características esenciais que debe cumprir o contrato. Usamos Solidity, a linguaxe de programación máis adoptada para crear contratos intelixentes en Ethereum, que nos permite implementar unha lóxica empresarial complexa de forma segura e eficiente.

Adoptamos estándares da industria como ERC-20 para tokens funxibles e ERC-721 para tokens non funxibles (NFT), garantindo compatibilidade e facilidade de integración con outros proxectos e servizos no ecosistema Ethereum. Para o desenvolvemento, usamos Hardhat, un ambiente de desenvolvemento de Ethereum que facilita a compilación, a implantación e a proba dos nosos contratos intelixentes. Hardhat permítenos simular un ambiente de cadea de bloques local para realizar probas extensas antes da implantación na rede principal ou redes de proba, minimizando os riscos e garantindo o máis alto nivel de seguridade e funcionalidade nos nosos proxectos.

Desarrollo de aplicaciones descentralizadas

Tes algunha pregunta?
Resolvemos as preguntas máis frecuentes

A máquina virtual de Ethereum (EVM) é o ambiente de execución de contratos intelixentes en Ethereum. Ofrece seguridade e illamento, executando código de contrato intelixente sen acceso directo á rede ou ao sistema de ficheiros, garantindo a integridade e a inmutabilidade das aplicacións descentralizadas (DApps) que se executan en Ethereum. Este entorno define como se procesan as transaccións e se calculan os custos do gas, afectando directamente ao deseño e á optimización das túas DApps en termos de eficiencia e custos operativos.
Os contratos intelixentes son inmutables unha vez despregados na cadea de bloques, o que significa que non se poden modificar. Non obstante, hai patróns de deseño como o patrón proxy, que permite certa flexibilidade. Este enfoque implica a implantación dun novo contrato coa lóxica actualizada e o uso dun contrato de proxy que delega as chamadas ao contrato actualizado, permitindo así actualizacións do código sen perder o estado nin os datos almacenados.
Para o desenvolvemento de DApps e contratos intelixentes, utilizamos ferramentas como Hardhat ou Truffle, que proporcionan un ambiente de desenvolvemento local para compilar, implantar e probar contratos intelixentes. Estas ferramentas facilitan a simulación dun contorno de cadea de bloques, o que lle permite realizar probas automáticas, interactuar con contratos intelixentes e depurar código antes da súa implementación final. Ademais, ferramentas como Ganache poden simular unha cadea de bloques de Ethereum na túa máquina local para realizar probas rápidas e eficientes.
A seguridade en contratos intelixentes e DApps conséguese mediante unha combinación de prácticas de desenvolvemento sólidas, probas extensas e auditorías de seguridade especializadas. Inicialmente, seguimos as mellores prácticas de codificación e patróns de deseño seguros para mitigar as vulnerabilidades comúns. Despois, realizamos probas unitarias e de integración para verificar o comportamento do contrato en varios escenarios. Finalmente, as auditorías de seguridade de terceiros son fundamentais, xa que proporcionan unha análise en profundidade do código para identificar e corrixir vulnerabilidades antes da implantación na rede principal.

Últimas publicacións sobre Blockchain

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?