Skip links

Empresa de Desenvolvemento Blockchain en Vizcaya

Estás a buscar un equipo experto en desenvolvemento de blockchain en Vizcaya? En Metlabs temos máis de 5 anos de experiencia no desenvolvemento de plataformas Web3.

Desarrollo Blockchain en Vizcaya Servicios Web3
ethereum auditorias audits
bnb chain audits smart contracts
polygon smart contracts audit 1
solana smart contracts audit
polkadot build smart contract
Dapp presale para Empresas

En que consiste o desenvolvemento dunha plataforma Blockchain?

O desenvolvemento dunha plataforma Blockchain é un proceso integral que comeza coa definición clara dos obxectivos e requisitos para abordar un problema específico ou mellorar un sistema existente. Implica seleccionar a infraestrutura e a tecnoloxía máis adecuadas, que poden ir desde blockchains públicas ata solucións privadas ou consorciadas, dependendo das necesidades de seguridade, escalabilidade e privacidade. A creación da arquitectura é un paso crítico, onde se determinan os elementos estruturais da cadea de bloques, como o mecanismo de consenso e a xestión de datos.

Implantación de contratos intelixentes ou contratos intelixentes

Para aquelas aplicacións que o requiran, é fundamental o desenvolvemento e implantación de contratos intelixentes, xa que permiten automatizar transaccións e acordos dun xeito seguro e eficiente. Posteriormente establécese a rede de nodos que darán soporte á plataforma, garantindo o seu correcto funcionamento e resistencia. Finalmente, desenvólvese unha interface de usuario amigable para facilitar a interacción coa plataforma, que implica tanto o deseño da experiencia do usuario como o desenvolvemento front-end. Todo este proceso realízase con foco na seguridade, transparencia e inmutabilidade, características distintivas da tecnoloxía Blockchain.

Servicios de auditoría Smart Contracts en España

Que servizos Blockchain ofrecemos en Biscaia?

Consultoría e asesoramento

Consultoría e asesoramento

A través dos nosos servizos de consultoría asesorarémosche sobre a tecnoloxía Blockchain e como aplicala na túa empresa/proxecto para optimizar procesos ou impulsar o teu modelo de negocio.

Desenvolvemento de pila completa

Desenvolvemento de pila completa

O noso equipo especializado tanto en front-end como en back-end poderá desenvolver plataformas avanzadas para o teu proxecto (dapps), en tecnoloxías como React.js, Next.js, Node.js, etc.

Desenvolvemento de Blockchain e Smart Contracts

Desenvolvemento de Blockchain e Smart Contracts

Desenvolveremos e integraremos Smart Contracts segundo as túas necesidades. Estes contratos serán implantados, probados e auditados para garantir a súa seguridade.

Deseñamos a arquitectura Smart Contracts da túa solución

O noso equipo está especializado en deseñar a arquitectura de Smart Contracts para a túa solución blockchain. Mediante un enfoque minucioso, analizamos os seus requisitos funcionais e técnicos en detalle para desenvolver contratos intelixentes que sexan eficientes, seguros e escalables. Como un enxeñeiro estrutural que planifica os detalles dunha construción, deseñamos a arquitectura dos Smart Contracts con atención minuciosa a todos os aspectos. Definimos coidadosamente as estruturas de datos, a lóxica empresarial e as interaccións entre contratos para garantir unha execución fluida e sen problemas. Usamos prácticas de desenvolvemento sólidas e estándares de seguridade de vangarda para mitigar os riscos e protexer os teus activos dixitais. Isto implica a implantación de mecanismos de control de acceso, a validación dos datos de entrada e saída e a xestión eficiente das tarifas asociadas ás transaccións.
Desarrollo de aplicaciones descentralizadas

Tes algunha pregunta?
Resolvemos as preguntas máis frecuentes

Nunha aplicación web tradicional, os datos e a lóxica do sistema residen en servidores centralizados controlados por unha entidade central. Pola contra, unha aplicación descentralizada (dApp) en Web3 usa tecnoloxía blockchain para almacenar datos de forma descentralizada e executar a lóxica do sistema a través de contratos intelixentes. Isto proporciona transparencia, seguridade e resistencia á censura.
Algunhas tecnoloxías clave no desenvolvemento de Web3 inclúen Ethereum e outras cadeas de bloques compatibles con contratos intelixentes, IPFS (Interplanetary File System) para o almacenamento descentralizado de ficheiros, Metamask e WalletConnect para a interacción con aplicacións descentralizadas e marcos como Truffle e Hardhat para o desenvolvemento de contratos intelixentes.
Os tokens son activos dixitais que representan valor ou utilidade nunha rede blockchain. En Web3, os tokens utilízanse para unha variedade de propósitos, como representar activos dixitais (como criptomoedas ou tokens de activos), participar en sistemas de goberno descentralizados e acceder a funcionalidades específicas dentro de aplicacións descentralizadas (como votar ou acceder a contido premium).

Algúns desafíos comúns inclúen a escalabilidade da cadea de bloques, a seguridade do contrato intelixente, a experiencia do usuario e a interoperabilidade entre diferentes cadeas de bloques e protocolos. Estes desafíos pódense abordar mediante o uso de solucións de capa 2 para a escalabilidade, as auditorías de seguridade de contratos intelixentes, o deseño centrado no usuario e o uso de estándares de interoperabilidade como ERC-20 e ERC-721 para tokens e NFT.

Últimas publicacións sobre Blockchain

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?