Skip links

Que son os CBDC? Moedas dixitais do banco central

1,87 USD

7.87%

As moedas dixitais dos bancos centrais, ou CBDC, son un tema cada vez máis relevante no mundo financeiro. Na súa base, as CBDC son moedas dixitais emitidas polos bancos centrais, o que lles proporciona unha serie de características e beneficios únicos en comparación con outras formas de moeda dixital. Nos últimos anos, diversos bancos centrais de todo o mundo estiveron explorando a posibilidade de emitir CBDC, o que xerou un intenso debate sobre as implicacións desta tecnoloxía na economía e na sociedade en xeral. Neste artigo, analizaremos con máis detalle o que son as CBDC, como funcionan, por que os bancos centrais están a explorar esta opción, cales son as súas implicacións e o que podería deparar o futuro para estas moedas dixitais.

Que son os CBDC?

As moedas dixitais dos bancos centrais (CBDC) son unha forma de moeda dixital emitida polos bancos centrais de cada país. Os CBDC son similares a outras formas de moeda dixital, como as criptomoedas, pero teñen unha serie de diferenzas clave. En primeiro lugar, as CBDC están apoiadas pola autoridade monetaria do país emisor, o que lles proporciona unha maior confianza e estabilidade. En segundo lugar, as CBDC son emitidas e reguladas polos bancos centrais, o que lles permite controlar a súa subministración e distribución de forma máis eficaz. Ademais, os CBDC tamén poden ofrecer unha maior seguridade e privacidade para os usuarios en comparación con outras formas de moeda dixital. En resumo, os CBDC son unha nova forma de moeda dixital emitida polos bancos centrais, que están a gañar cada vez máis atención debido ao seu potencial para mellorar a eficiencia e estabilidade do sistema financeiro.

Como funcionan os CBDC?

As moedas dixitais dos bancos centrais (CBDC) funcionan de forma similar a outras formas de moeda dixital, pero a súa emisión, regulación e apoio son responsabilidade dos bancos centrais de cada país. A diferenza doutras formas de moeda dixital, as CBDC están deseñadas para ser unha forma de diñeiro dixital segura, fiable e fácil de usar para todos os cidadáns.

Os CBDC pódense emitir e distribuír de varias maneiras, dependendo do enfoque que adopte cada banco central. Unha opción común é emitir CBDC a través dunha aplicación móbil ou plataforma en liña, o que permite aos usuarios acceder aos seus fondos de forma rápida e sinxela desde calquera lugar. Os bancos centrais tamén poden optar por emitir CBDC como tokens nunha cadea de bloques, o que permite un maior nivel de seguridade e transparencia na xestión das transaccións.

En canto á regulación das CBDC, os bancos centrais poden establecer límites de transacción, requisitos de identificación e outros controis para evitar o branqueo de capitais e outros delitos financeiros. Ademais, os bancos centrais poden controlar a cantidade de CBDC en circulación, axustando a súa oferta para manter a estabilidade monetaria e evitar a inflación.

En termos de apoio, os CBDC están apoiados pola autoridade monetaria do país emisor, o que lles proporciona un maior nivel de confianza e estabilidade. Os bancos centrais tamén poden apoiar as CBDC con activos financeiros, como reservas de divisas, o que lles proporciona un maior nivel de seguridade e estabilidade.

Por que os bancos centrais están a explorar os CBCD?

Hai varias razóns polas que os bancos centrais están a explorar a posibilidade de emitir moedas dixitais dos bancos centrais (CBDC).

  • En primeiro lugar, os CBDC poderían mellorar a eficiencia e seguridade dos sistemas de pago, xa que as transaccións poderían procesarse en tempo real e con maior seguridade que as transaccións en efectivo ou outros métodos de pago dixital. Ademais, os CBDC poderían reducir os custos de transacción e aumentar a inclusión financeira, especialmente para aqueles que actualmente non teñen acceso aos servizos bancarios tradicionais.
  • En segundo lugar, os bancos centrais poden emitir CBDC para contrarrestar a crecente popularidade das criptomoedas e outros métodos de pago dixitais privados. Aínda que as criptomoedas teñen certas vantaxes, tamén presentan importantes desafíos para a estabilidade e a regulación financeira. Os CBDC poderían ofrecer unha alternativa máis segura e fiable ás criptomoedas, permitindo aos bancos centrais manter o control sobre a política monetaria e a regulación financeira.
  • En terceiro lugar, os CBDC poden axudar a combater a corrupción e o branqueo de capitais ao permitir unha maior transparencia e trazabilidade nas transaccións financeiras. Os bancos centrais poden establecer requisitos de identificación e outros controis para evitar o branqueo de capitais e outros delitos financeiros.
  • Por último, os CBDC poden ofrecer unha maior seguridade e privacidade para os usuarios. A diferenza doutros métodos de pago dixitais, os CBDC poden deseñarse para ofrecer un maior nivel de privacidade e seguridade aos usuarios, o que lles permite manter o control sobre os seus propios datos financeiros.

Cales son as implicacións dos CBDC?

As moedas dixitais dos bancos centrais (CBDC) teñen importantes implicacións económicas, financeiras e tecnolóxicas. A continuación móstranse algunhas das implicacións máis notables:

No ámbito económico, os CBDC poderían ter un impacto significativo na política monetaria e fiscal dos países emisores. Por exemplo, os bancos centrais poderían utilizar os CBDC para impulsar a demanda agregada e estimular o crecemento económico, mediante a emisión de pagamentos directos aos cidadáns ou a redución dos tipos de interese. Así mesmo, os CBDC poderían cambiar a forma en que se realizan as transaccións financeiras a nivel mundial, o que tería importantes implicacións para o comercio internacional e a estabilidade financeira.

No ámbito financeiro, os CBDC poderían ter un gran impacto na forma en que se realizan as transaccións financeiras. Os CBDC poderían reducir a necesidade de intermediarios financeiros e aumentar a velocidade e a seguridade das transaccións. Non obstante, tamén poderían xerar novos riscos e retos para a estabilidade financeira, como a posibilidade dunha maior concentración de poder en mans dos bancos centrais e a necesidade de garantir a privacidade e a seguridade das transaccións.

No ámbito tecnolóxico, a emisión de CBDC requiriría a creación de novas infraestruturas e sistemas tecnolóxicos para o seu funcionamento. Ademais, os CBDC requirirían altos niveis de seguridade e privacidade para garantir a protección dos datos financeiros dos usuarios. Tamén serían necesarias políticas e regulamentos apropiados para garantir a interoperabilidade dos CBDC entre diferentes plataformas e sistemas.

Conclusión

En conclusión, as moedas dixitais do banco central (CBDC) son unha innovación financeira que ten o potencial de transformar a economía e as transaccións financeiras a nivel mundial. Os CBDC ofrecen oportunidades para mellorar a eficiencia, seguridade e privacidade das transaccións financeiras, así como para aumentar a inclusión financeira e loitar contra a corrupción e o branqueo de capitais. Non obstante, tamén presentan importantes desafíos para a estabilidade financeira, a regulación e a privacidade dos usuarios. Mentres os bancos centrais continúan explorando a emisión de CBDC, é importante sopesar coidadosamente os beneficios e riscos asociados con esta nova tecnoloxía.

Textos de referencia

  1. “Moedas dixitais do Banco Central” do Banco de Pagos Internacionais (BIS): este informe ofrece unha visión xeral dos CBDC e analiza os desafíos e oportunidades que representan para a política monetaria, a estabilidade financeira e a privacidade financeira.
  2. “CBDCs: An Opportunity for the Monetary System” da International Monetary Research Foundation – Este documento analiza o papel dos CBDC no sistema monetario actual e como poderían mellorar a eficiencia e estabilidade do sistema.
  3. “Central Bank Digital Currency: Conceptual Framework, Legal Base and Possible Features” do Fondo Monetario Internacional (FMI): este informe analiza o concepto de CBDC, o seu marco legal e os posibles elementos de deseño.
  4. “Moedas dixitais do banco central: principios fundamentais e características fundamentais” do Bank of Canada: este artigo analiza os principios fundamentais e as características clave que deben ter as CBDC.
  5. “Moedas dixitais e moedas estables: riscos, oportunidades e desafíos” da Comisión Europea: este informe analiza o papel das CBDC e as moedas estables no sistema financeiro e analiza os riscos e oportunidades que representan.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?