Skip links

Novo estándar DN404, características principais

1,87 USD

7.87%

Que é un estándar en Blockchain?

No mundo da tecnoloxía blockchain, un estándar é esencialmente un protocolo ou conxunto de estándares técnicos que define como determinados tipos de operacións ou elementos deben ser deseñados e implementados dentro da rede. Estes estándares son cruciais porque garanten que os diferentes proxectos e aplicacións construídos en blockchain poidan funcionar de forma intercompatible, eficiente e segura. Por exemplo, no contexto dos tokens dixitais, estándares como ERC-20 para tokens funxibles e ERC-721 para tokens non funxibles en Ethereum, ditan como se crean, transfiren e interactúan estes activos dixitais, facilitando así un ecosistema cohesionado onde os desenvolvedores poden crear aplicacións que se comuniquen e funcionen perfectamente entre si. A adopción de estándares comúns promove a innovación, a escalabilidade e a adopción masiva de tecnoloxías blockchain, o que permite á industria avanzar de forma coordinada cara a solucións máis avanzadas e accesibles.

Cal é o novo estándar DN404?

DN404 é un estándar avanzado para NFT en Ethereum, deseñado para superar os desafíos ERC-404. Prioriza a mellora da liquidez e da accesibilidade dos NFT, ofrecendo unha estrutura máis adaptable e eficiente para a tokenización de activos. Combina as características dos tokens funxibles e infunxibles para innovar na interacción e xestión de NFT, reducindo os custos de transacción e optimizando o almacenamento de datos. Este enfoque híbrido busca revolucionar o mercado de NFT, facéndoos máis accesibles e asequibles para un público máis amplo.

O estándar DN404 foi desenvolvido polo equipo detrás da conta de GitHub “Vectorizada”. Para obter máis detalles sobre o estándar DN404, as súas actualizacións, documentación técnica e como contribuír ao proxecto, podes visitar o repositorio oficial en GitHub

Principais características

  1. Maior liquidez e accesibilidade : DN404 introduce a capacidade de dividir os NFT en unidades máis pequenas, o que permite unha maior liquidez e fai que o investimento en activos dixitais únicos sexa máis accesible para un público máis amplo.
  2. Innovación técnica : combina aspectos dos contratos ERC-20 (fichas funxibles) e ERC-721 (NFTs) para equilibrar a singularidade dos NFT coa liquidez dos tokens funxibles. Isto abre novas vías para a tokenización dunha ampla gama de activos.
  3. Retos e consideracións de seguridade : aínda que DN404 representa un avance significativo na tecnoloxía blockchain, aínda está en desenvolvemento e require amplas auditorías de seguridade para garantir a súa fiabilidade e evitar posibles vulnerabilidades.

Diferenzas con ERC-404

As diferenzas entre DN404 e ERC-404 son significativas, especialmente en termos de flexibilidade e eficiencia. O DN404, co seu enfoque híbrido, distínguese por mellorar a interoperabilidade e reducir os custos do gas, facilitando un mercado máis dinámico e accesible. A diferenza do ERC-404, que se centra nos NFT dun xeito máis tradicional, DN404 integra o mellor dos tokens funxibles e infunxibles para resolver algúns dos problemas do ERC-404, como os altos custos de transacción e as limitacións de liquidez e accesibilidade das NFT.

Importancia do DN404 no ecosistema Blockchain

Este novo estándar non só beneficia aos creadores e coleccionistas de NFT, senón que tamén abre o camiño para novas aplicacións da tecnoloxía blockchain, como a tokenización de inmobles e a creación de mercados dixitais máis inclusivos. A innovación detrás de DN404 subliña a importancia dunha comunidade activa e comprometida no desenvolvemento continuo da tecnoloxía blockchain, garantindo que as solucións propostas respondan ás necesidades emerxentes da comunidade Web3.

A introdución de DN404 como un novo estándar para NFT en Ethereum representa un paso importante para resolver os problemas actuais de liquidez e accesibilidade no mercado de activos dixitais. Ao fusionar as características dos tokens funxibles con NFT, o DN404 ofrece unha plataforma máis flexible e eficiente para a tokenización de activos, demostrando o potencial innovador da tecnoloxía blockchain. A medida que este estándar segue desenvolvéndose, é fundamental que a comunidade blockchain participe activamente na súa revisión e mellora, garantindo que sexa seguro, fiable e accesible para todos.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?