Skip links

Somos a túa empresa de desenvolvemento de Blockchain en Barcelona

Desenvolvemento de Plataformas Blockchain en Barcelona

Con máis de 5 anos de experiencia na industria, Metlabs sitúase como unha empresa líder no campo do desenvolvemento de Blockchain. A través de aplicacións descentralizadas escalables (dapps) liberamos o potencial do teu proxecto. Programación de Smart Contracts e plataformas Web3 para redes como Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain…

Empresa en Barcelona Crypto
ethereum auditorias audits
bnb chain audits smart contracts
polygon smart contracts audit 1
solana smart contracts audit
polkadot build smart contract
Startups Barcelona

Por que Blockchain e Smart Contracts?

Seguridade incomparable:

Blockchain, coñecida pola súa impenetrable seguridade, usa criptografía avanzada para protexer a integridade dos datos. Isto non só garante a confidencialidade, senón que tamén evita a alteración non autorizada, proporcionando unha base sólida para a confianza nos contornos dixitais.

Eficiencia e transparencia:

Smart Contracts, contratos autoexecutables baseados en Blockchain, automatizan procesos comerciais complexos. Isto non só reduce os custos operativos, senón que tamén mellora a transparencia ao ofrecer unha visión en tempo real de cada transacción, eliminando intermediarios innecesarios.

Elimina a necesidade de intermediarios:

Con Blockchain e Smart Contracts, a necesidade de intermediarios redúcese drasticamente. Isto non só simplifica os procesos, senón que tamén elimina os custos asociados, o que permite transaccións máis rápidas e eficientes.

Os nosos servizos de Programación e Desenvolvemento Blockchain en Barcelona

smart contracts

Desenvolvemento de contratos intelixentes

Desenvolvemos contratos intelixentes multicadea: Ethereum, Polygon, BNB Chain, Arbitrum… a través de Solidity.

backend

Desenvolvemento Dapp

Crea aplicacións descentralizadas innovadoras coa nosa experiencia no desenvolvemento de Dapps.

cryptocurrency

Desenvolvemento de fichas

Impulsa o teu proxecto cos nosos servizos de desenvolvemento de tokens ERC-20, BEP-20, etc

data privacy

Auditoría de contrato intelixente

Garante a seguridade e a transparencia dos teus contratos intelixentes coas nosas auditorías especializadas.

token economy

Tokenomics & Whitepaper

Deseña unha estratexia sólida para o teu proxecto blockchain cos nosos servizos de tokenomics e libros brancos.

blockchain 3

Desenvolvemento de NFT

Amplíe as súas posibilidades de negocio cos nosos servizos de desenvolvemento ERC-721 NFT.

Desenvolvemento front-end para Blockchain en Barcelona

Interface de usuario intuitiva: Deseñamos interfaces que non só son visualmente atractivas, senón tamén intuitivas. O noso obxectivo é facer que a interacción coas tecnoloxías blockchain sexa fácil de entender e usar para calquera usuario.

Integración de Blockchain sen fricción: Desenvolvemos solucións front-end que se integran perfectamente coa lóxica e funcionalidade da cadea de bloques. Desde a visualización de transaccións ata a interacción con contratos intelixentes, facemos que todo fluya de forma eficiente.

Compatibilidade móbil e sensible: recoñecemos a importancia da mobilidade. É por iso que as nosas interfaces son compatibles con móbiles e están deseñadas para ofrecer unha experiencia de usuario óptima en calquera plataforma.

Desarrollo Dapps React JS Barcelona
¿Qué es una dapp?

Que é unha aplicación dapp ou descentralizada?

Unha DApp, ou aplicación descentralizada, é un tipo de aplicación que funciona nunha rede descentralizada, como unha cadea de bloques ou un rexistro distribuído. A diferenza das aplicacións tradicionais que se executan en servidores centralizados, as DApps aproveitan a tecnoloxía descentralizada para ofrecer varias vantaxes, como unha maior transparencia, seguridade e resistencia á censura.

 1. Descentralización: en lugar de depender dun servidor central, un DApp execútase nunha rede de nodos distribuídos. Isto reduce a vulnerabilidade aos fallos individuais e á manipulación centralizada.
 2. Libro de contas distribuídos: a información e o estado da aplicación gárdanse nunha cadea de bloques ou un rexistro distribuído. Cada nodo da rede ten unha copia do rexistro, o que mellora a transparencia e a integridade dos datos.
 3. Contratos intelixentes: as DApp adoitan usar contratos intelixentes, que son programas de execución automática que definen e aplican automaticamente os termos dun acordo.

Desenvolvemento de plataformas EVM compatibles (Dapps)

O desenvolvemento de plataformas compatibles con EVM (Dapps) representa unha evolución fundamental no mundo da tecnoloxía blockchain. Estas aplicacións descentralizadas ofrecen unha infraestrutura versátil e potente que pode revolucionar o teu negocio.

Ao adoptar Dapps, a súa empresa benefíciase da interoperabilidade coa Máquina Virtual de Ethereum (EVM), o que significa que pode aproveitar a base sólida de Ethereum para desenvolver e executar contratos e aplicacións intelixentes na súa propia rede blockchain. Isto tradúcese nunha maior eficiencia e nunha gama máis ampla de posibilidades para as súas operacións.

As Dapps tamén ofrecen un alto nivel de seguridade xa que están apoiadas pola inmutabilidade e a descentralización da cadea de bloques, o que reduce os riscos asociados á manipulación de datos e á ciberseguridade.

En definitiva, o desenvolvemento de Plataformas EVM compatibles (Dapps) representa unha oportunidade para levar a innovación e a eficiencia a un novo nivel na súa empresa, o que lle permite aproveitar todo o potencial da tecnoloxía blockchain de forma segura e fiable.

Desarrollo de aplicaciones descentralizadas

Preguntas máis comúns sobre o desenvolvemento de Blockchain en Barcelona

Metlabs con +5 anos de experiencia, con sede en Barcelona, ​​traballou para proxectos de desenvolvemento e programación de blockchain en: Hospitalet de Llobregat, Badalona, ​​​​Terrassa, Sabadell Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Castelldefels, Rubí, Viladecans, Granollers, Manresa, Vilafranca del Penedès.

A creación dunha aplicación baseada en blockchain implica varios pasos que van desde a planificación ata a implementación e o mantemento. Aquí tedes un resumo do proceso:

 1. Definición de finalidade e obxectivos:
  • Identifica a necesidade ou o problema que resolverá a aplicación blockchain.
  • Establece obxectivos claros e medibles que esperas acadar coa aplicación.
 2. Elección da plataforma Blockchain:
  • Seleccione a plataforma blockchain que mellor se adapte aos requisitos do proxecto (Ethereum, Hyperledger Fabric, Binance Smart Chain, etc.).
 3. Deseño de Arquitectura:
  • Crear un deseño arquitectónico que defina a estrutura e os compoñentes da aplicación.
  • Decide se a aplicación será pública ou privada e define os nodos e participantes.
 4. Desenvolvemento de contrato intelixente:
  • Codifique os contratos intelixentes que definirán a lóxica de aplicación e as regras de negocio.
  • Use linguaxes de programación específicas para a plataforma blockchain escollida (Solidity for Ethereum, por exemplo).
 5. Desenvolvemento front-end e back-end:
  • Crea o front-end da aplicación para a interacción do usuario.
  • Desenvolve o back-end para xestionar a lóxica de aplicación que non está na cadea de bloques.
 6. Integración Blockchain:
  • Conecta o front-end e o back-end coa cadea de bloques a través de API e servizos web.
  • Garantir a seguridade e integridade das transaccións.
 7. Desenvolvemento da interface de usuario (UI):
  • Deseña unha interface de usuario intuitiva e atractiva para facilitar a interacción do usuario coa aplicación.
 8. Evidencia:
  • Realizar probas exhaustivas para garantir o correcto funcionamento da aplicación e a seguridade dos contratos intelixentes.
 9. Implementación e implantación:
  • Realizar a implantación e despregamento da aplicación na rede blockchain seleccionada.
 10. Seguimento e mantemento:
  • Establecer un sistema de vixilancia para garantir o rendemento continuo e a detección de posibles problemas.
  • Proporcionar mantemento, actualizacións e melloras periódicas segundo sexa necesario.

Este proceso é iterativo, con continuos axustes e melloras a medida que se obtén feedback e a aplicación evoluciona. A estreita colaboración entre desenvolvedores, especialistas en blockchain e partes interesadas é esencial para o éxito do proxecto.

Un contrato intelixente é un programa informático autónomo que executa, valida ou facilita automaticamente a execución dun contrato cando se cumpren determinadas condicións predefinidas. Estes contratos execútanse nunha cadea de bloques, normalmente en plataformas como Ethereum, Binance Smart Chain ou EOS. Aquí explico os conceptos básicos do que é un contrato intelixente e como programalo:

Que é un contrato intelixente?

 1. Código executable:
  • Un contrato intelixente é un conxunto de código executable almacenado na cadea de bloques.
  • Úsase para automatizar e executar automaticamente acordos e transaccións sen necesidade de intermediarios.
 2. Condicións de execución:
  • Os contratos intelixentes conteñen condicións lóxicas (se-entón) que determinan a súa execución.
  • Por exemplo, un contrato pode transferir fondos a un destinatario se se cumpren certas condicións.
 3. Transparencia e seguridade:
  • Estando na cadea de bloques, os contratos intelixentes son transparentes, inmutables e seguros.
  • Calquera pode revisar o código e as transaccións asociadas.

A creación dunha DApp (aplicación descentralizada) a partir dun deseño en Figma implica varios pasos. Figma é unha ferramenta de deseño que permite crear prototipos de interface de usuario. Aquí tes unha guía básica sobre como podes abordar este proceso:

1. Comprender o deseño:

 • Analiza o deseño en Figma para comprender a estrutura da interface de usuario, os elementos interactivos e os fluxos de usuarios.

2. Estrutura DApp:

 • Decida a arquitectura e a estrutura da súa DApp. Define páxinas e compoñentes baseándose no deseño de Figma.

3. Elección da plataforma Blockchain:

 • Seleccione a plataforma blockchain na que quere construír a súa DApp (por exemplo, Ethereum, Binance Smart Chain, etc.).

4. Desenvolvemento front-end:

 • Use o deseño Figma como guía para desenvolver o front-end da DApp.
 • Converte elementos de deseño en código usando tecnoloxías web estándar como HTML, CSS, JavaScript e utiliza bibliotecas ou marcos se é necesario.

5. Integración con Blockchain:

 • Implementa a lóxica de cadea de bloques no front-end utilizando bibliotecas e ferramentas específicas para a plataforma seleccionada.
 • Conecte o DApp á rede blockchain a través de provedores de servizos como MetaMask.

6. Desenvolvemento de contratos intelixentes:

 • Se a túa DApp inclúe contratos intelixentes personalizados, programa estes contratos utilizando unha linguaxe compatible coa plataforma blockchain (por exemplo, Solidity for Ethereum).
Metlabs ten unha ampla e exitosa experiencia no desenvolvemento de solucións blockchain en Madrid. Colaboramos con diversos proxectos innovadores na comarca, contribuíndo ao deseño e implantación de aplicacións descentralizadas, contratos intelixentes e outras solucións Web3. O noso equipo multidisciplinar traballou en estreita colaboración con empresas locais para crear produtos personalizados e escalables que aproveitan todo o potencial da tecnoloxía blockchain. Comprometémonos a ofrecer solucións de vangarda que impulsen o éxito dos nosos clientes no apaixonante mundo da cadea de bloques en Madrid e máis aló.

Últimas publicacións sobre tecnoloxía Blockchain e Desenvolvemento en Barcelona

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?