Skip links

Cales son as diferenzas entre o token de seguridade e o token de utilidade?

1,87 USD

7.87%

A tecnoloxía Blockchain levou á creación de diferentes tipos de fichas, que se usan para diversos fins. Dous dos tipos máis coñecidos de fichas son as fichas de seguridade e as fichas de utilidade, que presentan diferenzas significativas na súa estrutura, uso e regulación.

Os tokens de seguridade utilízanse no campo dos investimentos e o seu valor depende da rendibilidade do activo subxacente. A diferenza doutras criptomoedas, os tokens de seguridade están regulados polas leis de valores, o que proporciona maior seguridade e transparencia aos investimentos. Por outra banda, os tokens de utilidade utilízanse dentro dunha plataforma ou ecosistema, e o seu valor está relacionado coa demanda dos servizos que ofrece esa plataforma.

Que é un token de seguridade?

Un token de seguridade é un tipo de criptomoeda que se usa no campo dos investimentos. A diferenza doutras criptomoedas, os tokens de seguridade están apoiados por un activo subxacente, como accións, bonos ou inmobles. Isto significa que o seu valor depende da rendibilidade do activo subxacente, o que os fai atractivos para os investidores que buscan unha maior estabilidade nos seus investimentos.

Os tokens de seguridade están regulados polas leis de valores, o que proporciona maior seguridade e transparencia aos investimentos. Isto significa que as empresas que emiten tokens de seguridade deben cumprir unha serie de requisitos legais, como os informes financeiros e a divulgación de información relevante aos investimentos. Isto proporciona unha maior protección aos investimentos xa que teñen acceso a información precisa e oportuna sobre o activo subxacente apoiado polo token de seguridade.

Os tokens de seguridade tamén ofrecen unha maior liquidez para os investimentos. Isto débese a que se poden negociar en mercados regulados, o que facilita a súa compra e venda en calquera momento. Ademais, o uso da tecnoloxía blockchain permite unha maior eficiencia no proceso de transacción, reducindo custos e tempos de espera.

Exemplos comúns de fichas de seguridade inclúen fichas de accións, fichas de bonos e fichas de inmobles. Estes tipos de fichas de seguridade permiten aos investimentos ter unha maior diversificación dos seus investimentos e unha maior exposición a diferentes tipos de activos.

Que é un token de utilidade?

Un token de utilidade é un tipo de criptomoeda que se usa dentro dunha plataforma ou ecosistema. A diferenza dos tokens de seguridade, os tokens de utilidade non están amparados por un activo subxacente e o seu valor non depende da rendibilidade dun activo específico. Pola contra, o seu valor está directamente relacionado coa demanda dos servizos ou produtos que ofrece a plataforma.

Os tokens de utilidade úsanse para acceder aos servizos ofrecidos por unha plataforma blockchain. Por exemplo, unha plataforma de xogos pode utilizar un token de utilidade como forma de pago para acceder a determinados xogos ou funcións da plataforma. Do mesmo xeito, unha plataforma de intercambio pode usar un token de utilidade como forma de pago para acceder a determinados servizos ou para obter descontos nas tarifas de transacción.

Os tokens de utilidade tamén se poden usar como incentivos para fomentar a participación nunha plataforma. Por exemplo, unha plataforma de redes sociais pode ofrecer tokens gratuítos aos usuarios que publican contido de alta calidade ou teñan un gran número de seguidores. Deste xeito, os usuarios poden gañar tokens e utilizalos para acceder a servizos ou produtos adicionais na plataforma.

É importante ter en conta que os tokens de utilidade non están regulados polas leis de valores, xa que non se consideran activos financeiros. Non obstante, o seu uso pode estar suxeito á normativa local, dependendo do país no que se utilicen.

Exemplos comúns de tokens de utilidade inclúen tokens de acceso, tokens de utilidade e tokens de goberno. Os tokens de acceso úsanse para acceder a servizos ou produtos dentro dunha plataforma, mentres que os tokens de utilidade úsanse para obter beneficios adicionais como descontos ou recompensas. Os tokens de goberno permiten aos posuidores de tokens ter voz na dirección e decisións da plataforma.

Diferenzas entre o token de seguridade e o token de utilidade

Os tokens de utilidade e os tokens de seguridade son dous tipos diferentes de criptomoedas utilizadas no campo do investimento. Aínda que ambos tipos de tokens están baseados na tecnoloxía blockchain, teñen algunhas diferenzas importantes.

A principal diferenza entre os tokens de utilidade e os tokens de seguridade reside na súa función. Mentres que os tokens de seguridade están apoiados por un activo subxacente e úsanse para o investimento, os tokens de utilidade úsanse para acceder aos servizos ou produtos ofrecidos por unha plataforma blockchain. Noutras palabras, os tokens de seguridade representan un investimento financeiro, mentres que os tokens de utilidade representan o acceso aos servizos.

Outra diferenza importante é que as fichas de seguridade están reguladas polas leis de valores, mentres que as fichas de utilidade non o están. Isto significa que as empresas que emiten tokens de seguridade deben cumprir unha serie de requisitos legais, como os informes financeiros e a divulgación de información relevante aos investimentos. Por outra banda, as empresas que emiten tokens de utilidade non están suxeitas a esta normativa, o que lles dá máis liberdade en canto á súa emisión e uso.

Ademais, o valor dos tokens de seguridade está apoiado por un activo subxacente, mentres que o valor dos tokens de utilidade está directamente relacionado coa demanda dos servizos ou produtos ofrecidos pola plataforma. Isto significa que o valor dos tokens de seguridade pode fluctuar en función da rendibilidade do activo subxacente, mentres que o valor dos tokens de utilidade depende da demanda da plataforma.

Outra diferenza importante é a forma en que se intercambian estas fichas. Os tokens de seguridade negocianse en mercados regulados, o que lles proporciona unha maior liquidez e transparencia. Os tokens de utilidade, por outra banda, son negociados en mercados non regulados, o que pode limitar a súa liquidez e dificultar a súa adquisición ou venda.

resumindo

Os tokens de seguridade e os tokens de utilidade son dous tipos de criptomoedas que presentan diferenzas importantes en canto á súa función, regulación, valor e forma de negociación. Mentres que os tokens de seguridade utilízanse como un investimento financeiro apoiado por un activo subxacente, os tokens de utilidade úsanse para acceder a servizos ou produtos dentro dunha plataforma blockchain. Ademais, os tokens de seguridade están regulados polas leis de valores, mentres que os tokens de utilidade non o están, dándolles máis liberdade na súa emisión e uso. É importante comprender estas diferenzas para poder tomar decisións informadas ao investir en criptomoedas e escoller a opción que mellor se adapte ás nosas necesidades e obxectivos.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?